Tumblelog by Soup.io
 • jstrbl
 • morello
 • westentaschenphilosoph
 • womansplace
 • norwegiansailor
 • bridinglaprintemps
 • musialke
 • sewingstuff
 • jaimojanieswiadomosc
 • laj
 • annnnnn
 • storczyk
 • palenieszkodzizdrowiu
 • aura-lunaris
 • Clary
 • scorpix
 • troubles
 • la-lu
 • karolae
 • niezwyykla
 • lavie
 • bethgadar
 • pieprzycto
 • justinek
 • smallblack
 • ikropka
 • insanelife
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • melwin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1616 28f1 420
0975 034f 420
Reposted fromMuppet Muppet viamayamar mayamar
4113 4fd1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5392 9233 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5399 93ae 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5422 9f68 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5430 08cb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3353 7202 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
5306 59be 420
Reposted frommoai moai viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
2347 9389 420
Reposted fromslodziak slodziak
8091 2693 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaslodziak slodziak
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaoutoflove outoflove
2298 9a66 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
3361 c27b 420
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadobby dobby
6884 b7ca 420
Reposted fromprzemeksic przemeksic viapiehus piehus
6937 4b0f 420
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus
9516 ea71 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl