Tumblelog by Soup.io
 • jstrbl
 • morello
 • westentaschenphilosoph
 • womansplace
 • norwegiansailor
 • bridinglaprintemps
 • musialke
 • sewingstuff
 • jaimojanieswiadomosc
 • laj
 • annnnnn
 • storczyk
 • palenieszkodzizdrowiu
 • aura-lunaris
 • Clary
 • scorpix
 • troubles
 • la-lu
 • karolae
 • niezwyykla
 • lavie
 • bethgadar
 • pieprzycto
 • justinek
 • smallblack
 • ikropka
 • insanelife
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • melwin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu
0413 ec54 420
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
8162 0912 420
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
9072 4ba6 420
Reposted fromfission fission viajointskurwysyn jointskurwysyn
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viajointskurwysyn jointskurwysyn
3648 375c 420
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
0400 6258 420
Reposted frompicoviny picoviny viaatranta atranta

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viadreamadream dreamadream
0500 c31d 420
Reposted fromoll oll viadreamadream dreamadream
2142 51a8 420
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaatranta atranta
1681 e7cc 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaatranta atranta
1676 b66f
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
1654 1fdf 420
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
1644 bb22
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
1640 9672 420
Reposted fromRowena Rowena viaatranta atranta
moooh
Reposted fromginseng ginseng viaatranta atranta
1064 a742 420
Reposted frommarceline777 marceline777 viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl