Tumblelog by Soup.io
 • jstrbl
 • morello
 • westentaschenphilosoph
 • womansplace
 • norwegiansailor
 • bridinglaprintemps
 • musialke
 • sewingstuff
 • jaimojanieswiadomosc
 • laj
 • annnnnn
 • storczyk
 • palenieszkodzizdrowiu
 • aura-lunaris
 • Clary
 • scorpix
 • troubles
 • la-lu
 • karolae
 • niezwyykla
 • lavie
 • bethgadar
 • pieprzycto
 • justinek
 • smallblack
 • ikropka
 • insanelife
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • melwin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4582 3a82 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
2509 dfb8 420
a on go wziął i poszedł z nim na miasto.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMakeMePurr MakeMePurr
0602 cc5c 420
Reposted fromidiod idiod viadeinneuerfreund deinneuerfreund
6425 871f
1133 4069 420
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
2182 76a1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaamania amania
7311 abb9 420
Reposted fromMadristas Madristas viacherrycokee cherrycokee
1348 7c6b 420
1851 8feb 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
2780 a8ad 420

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
1117 3473 420
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz

Reposted fromdreamadream dreamadream viacotarsky cotarsky
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajunior13 junior13
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
4439 7acf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl