Tumblelog by Soup.io
 • jstrbl
 • morello
 • westentaschenphilosoph
 • womansplace
 • norwegiansailor
 • bridinglaprintemps
 • musialke
 • sewingstuff
 • jaimojanieswiadomosc
 • laj
 • annnnnn
 • storczyk
 • palenieszkodzizdrowiu
 • aura-lunaris
 • Clary
 • scorpix
 • troubles
 • la-lu
 • karolae
 • niezwyykla
 • lavie
 • bethgadar
 • pieprzycto
 • justinek
 • smallblack
 • ikropka
 • insanelife
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • melwin
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaclerii clerii
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaclerii clerii
5234 5fa2 420
1618 f518 420
Yummy
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaclerii clerii
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
7326 8a80 420
Reposted fromsassenach sassenach viasweetchocolate sweetchocolate
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaclerii clerii

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
4439 7acf 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoelya noelya
5130 fde1 420
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaIriss Iriss
7575 731b 420
Reposted frombeer beer viaExfeletes Exfeletes
6159 501e 420
hellowww!
Reposted fromcats cats viaginger-gato ginger-gato
7610 153b 420
Reposted fromSsomething Ssomething viaDontKillMe DontKillMe
6157 6769 420
Reposted fromtfu tfu viaDontKillMe DontKillMe
9460 e721 420
Reposted fromgreensky greensky viaDontKillMe DontKillMe
4799 2695
Reposted fromboobsinmotion boobsinmotion viamandd mandd
8461 2027 420
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr
1576 1bd3 420
Reposted fromnyaako nyaako viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl